فیزیوتراپی شانه در درمان تاندونیت

فیزیوتراپی شانه در درمان تاندونیت التهاب تاندون های شانه همراه با پارگی‌ های میکروسکوپی سبب بروز عارضه ای به نام تاندونیت شانه می شود. استفاده بیش از حد از عضلات و انجام فعالیت های تکراری مهمترین عامل موثر در بروز تاندونیت است. این بیماری اغلب در نتیجه انجام یک فعالیت …