فیزیوتراپی سندرم گیر افتادگی شانه

فیزیوتراپی سندرم گیر افتادگی شانه آسیب فضای ساب آکرومیال در اثر اختلال در ثبات دینامیک و استاتیک شانه موجب تحت فشار قرار گرفتن ساختارهای بافت نرم شانه و بروز درد و التهاب و سایر علائم این بیماری می شود. در واقع این بیماری زمانی رخ می دهد که فضای ساب آکرومیال …

فیزیوتراپی شانه در درمان تاندونیت

فیزیوتراپی شانه در درمان تاندونیت التهاب تاندون های شانه همراه با پارگی‌ های میکروسکوپی سبب بروز عارضه ای به نام تاندونیت شانه می شود. استفاده بیش از حد از عضلات و انجام فعالیت های تکراری مهمترین عامل موثر در بروز تاندونیت است. این بیماری اغلب در نتیجه انجام یک فعالیت …