دلایل درد شانه 

دلایل درد شانه  مفصل شانه، به عنوان مفصلی که تحرک بسیار زیادی داشته و همچنین نقش اصلی را در عملکرد دست‌ها بر عهده دارد، در معرض خطر آسیب‌ دیدگی و بروز درد و مشکلات حرکتی زیادی قرار دارد. درد مفصل شانه نیز یکی از دردهای شایع اسکلتی_عضلانی است که اغلب …